375.000 onveilige websites in Nederland

375.000 onveilige websites in Nederland

Uit recent onderzoek van internetcrawler Dataprovider.com blijkt dat honderdduizenden websites in Nederland zo lek zijn als een mandje. Het bedrijf indexeert in opdracht van onder meer het CBS, Google en Paypal maandelijks 113 miljoen websites, waarvan 3,2 miljoen in Nederland, op 174 kenmerken. Bij 375.000, dus bijna 10 procent, is de kans op een digitale inbraak groot.

Open poorten en beveiligde verbindingen

Dataprovider.com checkt of de site beschikt over privacygevoelige gegevens van mensen, welke poorten er open staan, of er sprake is van een beveiligde verbinding en of de server draait op verouderde, inbraakgevoelige software. Het onderzoek laat zien dat deze basale zaken bij grote webwinkels veelal op orde zijn, maar zeker niet bij veel kleine instellingen als sportclubs, scholen, de fysiotherapeut en de plaatselijke drankhandelaar. Ter vergelijking: als het niet zou gaan om de online vestiging, maar om een fysieke vestiging, dan zou er niet eens een slot op de buitendeur zitten.

Wanneer moet een eigenaar van een website, of zijn bezoekers, zich zorgen maken? De internetcrawler definieert ‘kwetsbaar’ als volgt: een website die privacygevoelige gegevens verwerkt, heeft meer dan tien poorten openstaan en/of gebruikt geen beveiligde verbinding en/of gebruikt verouderde software waarvan geen beveiligings­updates meer worden uitgebracht.’ Vorig jaar liet een enquête van de Haagse Hogeschool onder 800 bedrijven in het MKB zien dat 41 procent een poging tot cybercriminaliteit had meegemaakt. In bijna de helft van die gevallen was de poging succesvol.

Datalekken

Bij veel bedrijven in het MKB gaat het om gegevens die in mindere mate privacygevoelig zijn. In 2017 waren er echter ook zesduizend datalekken, waarbij hackers zich toegang hadden verschaft tot medische of financiële gegevens. Daarvan kwam 30 procent uit de sector zorg en welzijn. Volgens experts is het voor kleine bedrijven onmogelijk om alles in hun eentje op te lossen. Oplossingen voor cybersecurity moeten komen van brancheverenigingen en de professionele bedrijven onder de ICT-leveranciers, zoals 7W. Neem contact met ons op voor een veilig gesprek!

Leave a Comment

Your email address will not be published.